با ما تماس بگیرید

021-26373884

  منسوجات نبافته و انواع آن

 منسوجات نبافته و انواع آن

منسوجات نبافته گونه‌ای از انواع پارچه هستند که از تار و پود تشکیل نشده و از توده الیاف که به روش های مختلفی با هم درگیر شده و در هم فرو رفته اند تولید می شوند. بارزترین مثال برای این…