با ما تماس بگیرید

021-26373884

 دروشیت چیست؟

دروشیت چیست؟

زیرانداز بهداشتی بیمار، زیرانداز بیمارستانی، آندرپد و … از جمله عناوینی است که برای محصول دروشیت بیمار به کار برده می شود. مراقبت از بیمار و یا سالمند در منزل، در بهودی و کمک به بیمار در درمان هرچه سریعتر،…