با ما تماس بگیرید

021-26373884

  منسوجات نبافته و انواع آن

 منسوجات نبافته و انواع آن

منسوجات نبافته گونه‌ای از انواع پارچه هستند که از تار و پود تشکیل نشده و از توده الیاف که به روش های مختلفی با هم درگیر شده و در هم فرو رفته اند تولید می شوند. بارزترین مثال برای این…

 زیرانداز بیمار و کارایی آن در پیشگیری از زخم بستر

زیرانداز بیمار و کارایی آن در پیشگیری از زخم بستر

احتمال وقوع زخم بستر در بیمارن، دز برخی از گروه های پرخطر بسیار زیاد است، این گروه های ویژه ی پرخطر شامل بیماران مسن، بیمارانی که از نخاع آسیب دیده اند یا هر شخصی که ناتوانی حرکتی دارد، می شود.…